Segavanuselised rühmad

Paljud lapsevanemad küsivad minult, kuidas mõjutab lapse arengut see, kui ta satub meie juures segavanuselisse rühma. Me oleme harjunud, et tänapäeva haridussüsteem jagab lapsed rühmadesse vanuse alusel ning last ümbritsevad umbes 20. eluaastani ainult tema eakaaslased. Pärast kooli(de) lõpetamist ja tööle asudes on aga vaja suhelda eri vanuses inimene, st noor inimene peab astuma sotsiaalsetesse suhetesse. Vaat siin tekibki isade ja laste konflikt!

Uurides varasemaid haridussüsteeme, näeme, et lapsed kasvasid üles oma perekonnas koos nooremate ja vanemate vendade-õdedega, pärast õppisid ja töötasid, aidates samal ajal täiskasvanuid, osaledes ühistes töödes. See suurendas austust vanemate inimeste vastu ja sallivust nooremate suhtes. Seega segavanuselises rühmas toimub kogu aeg teadmiste ja oskuste vahetus – vanematelt noorematele. Lapsed tahavad suhelda endast vanematega, õpivad neilt ja jäljendavad neid käitumises, probleemide lahendamisel. Vanemad lapsed treenivad aga noorematele selgitades oma mõtteid paremini edastama, arendades nii oma suhtlusoskust ja kannatlikkust. See on suur pluss, kui eri vanuses lapsed omavahel tihedalt suhtlevad – nad muutuvad peaaegu sama lähedaseks nagu ühes perekonnas.

Segavanuselises rühmas on võimalik arendada lastel teatud iseloomujooni.

Näiteks, kui tegemist on häbeliku lapsega, võib ta suheldes endast nooremaga ja teda abistades, omandada juhioskusi!  Hüperaktiivne laps saab võimaluse õppida ennast tagasi hoidma, kuna teda ümbritsevad vaiksemad ja nooremad lapsed.

Kui eakaaslaste vahel on konkurents ja kadedus tavaline, siis meie lapsed saavad aru, kui nad veel kõike ei suuda, nad teavad, et peavad suuremaks kasvama, sest loomulikult jookseb vanem laps kiiremini ning tal kukub käeline tegevus, samuti keerulisemate ülesannete lahendamine paremini välja.

Armsad vanemad, ärge muretsege, kui teie laps satub segavanuselisse rühma! Te peaksite mõistma, et selline rühm annab teie lapsele palju rohkem võimalusi isiklikuks ja intellektuaalseks kasvuks, sotsialiseerumiseks ja õppimiseks. Meil on suurepärased õpetajad, kes suudavad oma tööd korraldada nii, et täidetud on igas vanuses laste vajadused.

Здоровья ребенка и сон

Segavanuselised rühmad

Paljud lapsevanemad küsivad minult, kuidas mõjutab lapse arengut see, kui ta satub meie juures segavanuselisse rühma. Me oleme harjunud, et tänapäeva haridussüsteem jagab lapsed rühmadesse vanuse alusel ning last ümbritsevad umbes 20. eluaastani ainult tema eakaaslased. Pärast kooli(de) lõpetamist ja tööle asudes on aga vaja suhelda eri vanuses inimene, st noor inimene peab astuma sotsiaalsetesse suhetesse. Vaat siin tekibki isade ja laste konflikt!

Uurides varasemaid haridussüsteeme, näeme, et lapsed kasvasid üles oma perekonnas koos nooremate ja vanemate vendade-õdedega, pärast õppisid ja töötasid, aidates samal ajal täiskasvanuid, osaledes ühistes töödes. See suurendas austust vanemate inimeste vastu ja sallivust nooremate suhtes. Seega segavanuselises rühmas toimub kogu aeg teadmiste ja oskuste vahetus – vanematelt noorematele. Lapsed tahavad suhelda endast vanematega, õpivad neilt ja jäljendavad neid käitumises, probleemide lahendamisel. Vanemad lapsed treenivad aga noorematele selgitades oma mõtteid paremini edastama, arendades nii oma suhtlusoskust ja kannatlikkust. See on suur pluss, kui eri vanuses lapsed omavahel tihedalt suhtlevad – nad muutuvad peaaegu sama lähedaseks nagu ühes perekonnas.

Segavanuselises rühmas on võimalik arendada lastel teatud iseloomujooni.

Näiteks, kui tegemist on häbeliku lapsega, võib ta suheldes endast nooremaga ja teda abistades, omandada juhioskusi!  Hüperaktiivne laps saab võimaluse õppida ennast tagasi hoidma, kuna teda ümbritsevad vaiksemad ja nooremad lapsed.

Kui eakaaslaste vahel on konkurents ja kadedus tavaline, siis meie lapsed saavad aru, kui nad veel kõike ei suuda, nad teavad, et peavad suuremaks kasvama, sest loomulikult jookseb vanem laps kiiremini ning tal kukub käeline tegevus, samuti keerulisemate ülesannete lahendamine paremini välja.

Armsad vanemad, ärge muretsege, kui teie laps satub segavanuselisse rühma! Te peaksite mõistma, et selline rühm annab teie lapsele palju rohkem võimalusi isiklikuks ja intellektuaalseks kasvuks, sotsialiseerumiseks ja õppimiseks. Meil on suurepärased õpetajad, kes suudavad oma tööd korraldada nii, et täidetud on igas vanuses laste vajadused.